อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 (ขั้นที่ 1) รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 1-8 : 21 กรกฎาคม 2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 00:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 20:01 ]
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปรเะเทศไทย ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง พร้อมคณะกรรมการ/วิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 (ขั้นที่ 1) ให้กับโรงเรียน รุ่นที่ 9 จำนวน 95 โรงเรียน (95 คน) และสำหรับทดแทนข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ หรือไปสอนในชั้นอื่น ในรุ่นที่ 1-8 จำนวน 45 โรงเรียน (56 คน) รวมทั้งสิ้น 150 คน ในหัวเรื่อง น้ำและอากาศ และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทย์ วันที่ สอง : July 21th

ลิงค์สำหรับการแชร์