อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์7 ส.ค. 2565 04:21โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2565 04:36 ]
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)  กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)  กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เขตตรวจราชการ 11 : August2, 2022

อบรมสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เขตตรวจราชการ 11 : August3, 2022