อบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล : 3 มิถุนายน 2561

โพสต์2 มิ.ย. 2561 22:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 22:24 ]
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการ/วิทยากรพี่เลี้ยง ตามคำสั่งฯ ร่วมอบรม/ให้คำแนะนำ กำกับการทำกิจกรรมของครูปฐมวัยในครั้งนี้ด้วยความรับผิดชอบโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมด้วยระบบทางไกล ครูปฐมวัย : เช้า 3 มิ.ย.

ลิงค์สำหรับการแชร์