อบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล

โพสต์2 มิ.ย. 2561 06:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2561 07:13 ]
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการ/วิทยากรพี่เลี้ยง ตามคำสั่งฯ ร่วมอบรม/ให้คำแนะนำ กำกับการทำกิจกรรมของครูปฐมวัยในครั้งนี้ด้วยความรับผิดชอบโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล : ภาคเช้า

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล : ภาคบ่าย


ลิงค์สำหรับการแชร์