อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (สำหรับศึกษานิเทศก์และครู)

โพสต์28 ธ.ค. 2564 23:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2565 20:36 ]
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนางรองจิตร ภูมิลุน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  (Learning Disabilities) ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (สำหรับศึกษานิเทศก์และครู) ซึ่งประธานในพิธีเิดคือ ดร.เกศทิพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานิ กล่าวรายงานโดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ‎(Learning Disabilities)‎ ระยะที่ 1 ‎(รูปแบบออนไลน์)‎


ลิงค์สำหรับการแชร์