วันที่สองของการจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 ก.ย. 2560 02:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 01:39 ]
วันที่ 8 กันยายน 2560 : วันที่สองของการจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560 โดย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการจัดค่ายฯครั้งนี้ด้วย ณ มลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ค่ายอัจฉริยภาพวิทย์-คณิต ป.5-6 : 8 กันยายน 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Comments