เฮฮา เสมา พาเพลิน"ตุ้มโฮม ยามแลง จังหวัดนครพนม " ครั้งที่ 2

โพสต์26 ธ.ค. 2558 02:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:44 ]
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 
 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมไอฮอล์ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในพิธีงาน เฮฮา เสมา พาเพลิน "ตุ้มโฮม ยามแลง จังหวัดนครพนม" ครั้งที่ 2  (ธันวาคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานคือส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก

ตุ้มโฮมพาแลงจังหวัดนครพนม