ตรวจเยี่ยมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โพสต์20 พ.ค. 2561 10:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2561 10:33 ]
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดย ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด นางพรนิภา วงษ์รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษกล่าวรายงาน และคณะร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้การอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 : โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

อบรมครูด้วยระบบทางไกล ครูประถมปลาย

ลิงค์สำหรับการแชร์