ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง กลุ่มที่ 4 ว่าที่ รอง ผอ.ร.ร.

โพสต์17 ก.ย. 2563 06:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 06:17 ]
วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง กลุ่มที่ 4 ให้กับว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย 1) นางวิลาวัณย์ เวอร์โก้ 2) นางสุกานดา ใจช่วง 3) นางสาววัชรินพร อ่อนสี 4) นายณรงค์เดช ศรีมามาศ 5) นางสาวชัญญภัทร วัฒนะเหลา 6) นายพลภัทร โสมี 7) นายธงชัย มั่นธรรม และ 8) นายอริยะศิลป์ สุวรรณอำไพ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง : 17 กันยายน

ลิงค์สำหรับการแชร์