ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการ Coaching Team

โพสต์28 ส.ค. 2562 10:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 06:37 ]
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการ Coaching Team เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม และโรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการถอดบทเรียนครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี
  

ถอดบทเรียน ร.ร.บ้านนาราชควาย

ลิงค์สำหรับการแชร์