นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ของ สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์14 ม.ค. 2564 08:59โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2564 00:46 โดย Junpen Waentuearong ]
วันที่ 14 มกราคม 2564 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ เครือข่ายที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ ร.ร.บ้านทุ่งมน ร.ร.บ้านวังไฮหนองกุง และ ร.ร.บ้านหนองยาว เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทั้ง 3 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้นิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ : January14

ลิงค์สำหรับการแชร์