ทำบุญเลี้ยงพระเพล ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

โพสต์5 ม.ค. 2562 02:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2562 23:11 ]
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รักษาราชการแทนอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม และ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ,ศน.และบุคลากรทุกท่านในสำนักงานเขตฯ ทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2562ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำเป็นประจำทุกปี และในภาคบ่ายมีการทำพิธีทางพราหมณ์ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 และตามด้วยกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันชึ้นปีใหม่ในช่วงเย็น ณ หอประชุมพระเทพวรมุนีี โดยมีบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ทำบุญเลี้ยงพระเพล ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

เตรียมอาหารเพลถวายพระ

พิธีพราหมณ์ : ภาคบ่าย

สังสรรค์ปีใหม่ พุทธศักราช 2562