เตรียมเอกสารประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

โพสต์21 ก.ค. 2560 09:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2560 09:10 ]
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มอบหมายให้นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมกันเตรียมเอกสารในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร


ประชุมเตรียมเอกสารวาระการประชุม อกศจ.สกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ลิงค์สำหรับการแชร์