สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562

โพสต์14 ม.ค. 2562 01:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2562 01:09 ]
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้สุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล และสอบแข่งขันทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์