สอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

โพสต์13 พ.ย. 2561 01:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 01:08 ]
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มนโยบายลดอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เดิม) จำนวน 101 อัตรา (ปีงบประมาณ 2561)  ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ในการนี้ สพฐ. ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ใหม่) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 90 อัตรา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบริหารอัตรากำลังเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการสอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 101 คน   ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซึ่งมีพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

สอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

ลิงค์สำหรับการแชร์