ศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา

โพสต์20 พ.ย. 2563 05:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 05:28 ]
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีนายวัชรพงษ์ ภูยางสิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานฯ ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารนิเทศ ชั้น 2 สพป.สกลนคร เขต 1

ศึกษาดูงานประกัน สพป.สน. เขต 1 รอบที่ 2 : 13 พ.ย. 63

ลิงค์สำหรับการแชร์