ศึกษาดูงาน ITA ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 และ AAR ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

โพสต์22 พ.ค. 2562 22:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 22:16 ]
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในการนำคณะฯและผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อการปฏิบัติงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1”ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่เสียสละเวลา ให้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายรูปแบบ รวมถึงข้อมูล วิธีการปฏิบัติและอื่นๆที่หลากหลายและทันสมัย
 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ศึกษาดูงาน ITA @ สพป.สระแก้ว เขต 1

ITA : พอเพียง@หมู่บ้านไร้แผ่นดิน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ลิงค์สำหรับการแชร์