สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 05:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 05:42 ]
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี 2562 โดยเรียนเชิญ ท่านวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ข้าราชการบำนาญที่เคารพนับถือ และครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 ร่วมในพิธี มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน,พระบรมรูปรัชกาลที่ 5,6 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโสและบุคลากรด้วยกัน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปี ที่สำคัญข้าราชการบำนาญ จะถือโอกาสนี้กลับมาเยี่ยมเยือนน้องๆ ที่สำนักงานฯ ด้วยความรักและผูกพัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์