สพฐ. ออกติดตามการบริหารจัดการขับเคลื่อนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์25 พ.ย. 2558 18:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:47 ]
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1           ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  และทีม Smart Trainer  ร่วมให้การต้อนรับและพร้อมรับการติดตามการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของ สพป.นพ.1 ซึ่งในการติดตามครั้งนี้สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)  ประกอบด้วย นางภาวินี ธำรงเลิศฤทธิ์  ผู้เชี่ยวชาญ จาก สพฐ. และนางเกษรินทร์  วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สตผ. ได้รับฟังการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"จากการนำเสนอด้วย PowerPoint รวมถึงได้พูดคุยซักถาม ปัญหา อุปสรรค  และงบประมาณ  พร้อมกับให้คำแนะนำชี้แนะ จากนั้นได้ออกไปเยี่ยมชม และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยภาคเช้าได้ออกติดตามที่โรงเรียนบ้านนาคอกควาย  อำเภอเมืองนครพนม  และภาคบ่ายออกติดตามที่โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ทีม SMART TRAINER  และนักประชาสัมพันธ์ ร่วมในครั้งนี้ด้วย

สตผ.ติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"