สพป.นครพนม เขต 1 รับการตรวจราชการของเขตตรวจราชการที่ 11 กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์15 ธ.ค. 2558 09:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:46 ]
วันที่ 15  ธันวาคม 2558  เวลา 13.00 น. นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนนำร่องการดำเนิงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ ของเขตตรวจราชการที่ 11 กระทรวงศึกษาธิการ ณ 
โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) เป็นจุดตรวจราชการ ซึ่งในการมาตรวจราชการครั้งนี้นำโดย ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 นางปัทมา โกมารทัต      เลขาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุจริต พานิชวัตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ แถวไธสง ผอ.สนง.ศึกษาธิการภาค 9 นายสมเดช ดอกดวง รอง ผอ.สนง.ศึกษาธิการภาค 9 และ               นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ในการตรวจราชการของคณะในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามนโยบาย 2 นโยบาย คือ  1.การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)  2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net) 

รับการตรวจราชการของเขตตรวจราชการที่ 11 กระทรวงศึกษาธิการ