ร่วมกิจกรรมโครงการ"ปลูกป่า" ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โพสต์15 ก.ค. 2560 01:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2560 02:05 ]
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560  เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ ร่วมถึงได้มีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดย นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิด  ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีสถานศึกษาในสังกัด ประชาชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นำคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร  เอื้อเฟื้อกองลูกเสือราชประชาฯ นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปลูกป่า ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ : ศน.ศธจ.สกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments