ส่งความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2562

โพสต์5 ม.ค. 2562 01:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2562 01:34 ]
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 กับ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์โดย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมอวยพรแก่ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมอวยพรโดยพร้อมเพรียงกัน

ส่งความสุขปีใหม่ 2562


ลิงค์สำหรับการแชร์