ร่วมส่งบุคลากรในสังกัดย้ายไปปฏิบัติงานในสังกัด สพม.22

โพสต์19 พ.ย. 2559 15:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:05 ]
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สพม.เขต 22 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ย้ายมาปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 2 ราย คือ นางอุทุมพร นุรา กลุ่มนโยบายแและแผน และนางสุมาลี ไชยสุระ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางเป็นตัวแทนในการไปส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดสู่สถานที่ปฏิบัติงานใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ร่วมส่งบุคลากรในสังกัดย้ายไปปฏิบัติงานในสังกัด สพม.22


ลิงค์สำหรับการแชร์