ร่วมสะท้อนผลการนิเทศดิดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์16 มิ.ย. 2562 11:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 11:19 ]
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศดิดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย นายนิกุล มณีัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมสะท้อนผลการนิเทศตดิดตามโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมสะท้อนผลการนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์