ร่วมอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อฯ

โพสต์4 ม.ค. 2560 02:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2560 02:28 ]
วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นำคณะศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานฯ ประกอบด้วย นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมอวยพร และขอพรจาก นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เนื่องในวโรกาสดิถึขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ ตึกนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 

ร่วมอวยพรหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ

ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์