ร่วมอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560

โพสต์4 ม.ค. 2560 02:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2560 02:19 ]
วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รองฯ ที่รับผิดชอบ & ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมอวยพร และขอพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ซึ่งกิจกรรมก่อนหน้านั้น นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ นำคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่จาก นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ นำคณะศึกษานิเทศก์จากกลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมอวยพร และขอพรนายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตามลำดับ

ร่วมอวยพรและขอพร ผอ.เขต , รอง ผอ.เขตฯ , ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

ร่วมอวยพร และขอพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์