ร่วมวิพากษ์เครื่องมือวิจัยตามนโยบายฯ และ PR งานวิจัย ศธจ.สกลนคร

โพสต์22 มิ.ย. 2560 20:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 20:35 ]
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มอบหมายให้ ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกันวิพากษ์เครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการประชาสัมพันธ์งานวิจัย (PR : Public Relations) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยในการวิพากษ์ได้รับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น เติมเต็ม และความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาเครื่องมือ และประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้

ร่วมวิพากษ์เครื่องมือวิจัยตามนโยบายฯ และ PR งานวิจัย สนง.ศธจ.สกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์

Comments