ร่วมต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)

โพสต์10 พ.ย. 2559 09:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:07 ]
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.49 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม คณะตัวแทนศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ นายสท้าน วารี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โดยมีคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม เดินทางมาส่ง ภายใต้การต้อนรับของคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายอนุบาลท่าค้อขามเฒ่า ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ร่วมต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านท่าค้อฯ