ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากเขตตรวจราชการที่ 9 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

โพสต์22 พ.ค. 2560 10:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากเขตตรวจราชการที่ 9 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)  และศึกษาดูงานที่โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) โดยท่าน ผอ.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
ขอบคุณภาพ : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากเขตตรวจราชการที่ 9

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments