ร่วมถอดบทเรียนการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของเขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2561 23:57 ]
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ร่วมถอดบทเรียนการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของเขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นผู้รับผิดชอบในการถอดบทเรียนฯครั้งนี้ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ด้วย

ถอดบทเรียน ร.ร.คุณธรรม สพฐ.เขตตรวจราชการ ที่ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์