ร่วมถวายสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์30 มิ.ย. 2560 23:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 23:47 ]
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น. นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำคณะศึกษาศึกษานิเทศกฺ์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมถวายสักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ หน้าตึกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวในการมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้มีพี่น้องที่ไม่ติดราชการ/ภารกิจ เข้าร่วมสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน


ร่วมสักการะ พระพุทธรูปประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments