ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

โพสต์11 เม.ย. 2561 21:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2561 09:23 ]
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการจัดงานวันสงกรานต์ ปี 2561 โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน,พระบรมรูปรัชกาลที่ 5,6  และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโสและบุคลากรด้วยกัน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปี ที่สำคัญข้าราชการบำนาญ จะถือโอกาสนี้กลับมาเยี่ยมเยือนน้องๆ ที่สำนักงานฯ ด้วยความรักและผูกพัน และร่วมรื่นเริงเพื่อความสามัคคีสมานฉันท์ของบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในสังกัด

สรงน้ำพระพุทธรูปสำนักงาน

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง