ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ของ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา

โพสต์12 ก.ค. 2562 20:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2562 02:15 ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศ่ษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ นางพรรณวดี มณีรัตน์  และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมรับต้อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ของ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะ ณ : โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย ดร. สุภัทร จาปาทอง เลขาฺธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับโดย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

สภาการศึกษาสัญจร

ลิงค์สำหรับการแชร์