ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์1 ก.พ. 2561 17:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 17:53 ]
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงาน ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมแลัรับฟังการประชุมทางไกลฯ ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments