ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์13 ต.ค. 2563 22:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศน. เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็น นโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ สพฐ.วิถีใหม่ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รับชม-รับฟัง รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." : 14 ต.ค. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์