ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ

โพสต์12 ก.ย. 2561 22:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหารสพฐ. มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ความเข้าใจ มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กำหนดจัดงานในวันที่ 17– 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.บุคลากรในสำนักงาน และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ

รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." : 12 Sep 2018

ประชุมประธานเครือข่ายการจัดงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ

ลิงค์สำหรับการแชร์
        
Comments