ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์24 เม.ย. 2561 21:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2561 21:41 ]
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษามาสู่การปฏิบัติ พอสรุปได้ ดังนี้ โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต,โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน,โครงการห้องเรียนสีเขียวอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (Green school camp) ฯลฯ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และบุคลากรในสำนักงาน

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์