ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์9 ม.ค. 2561 20:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 20:43 ]
วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงศ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” จากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศึกษานิเทศก์/บุคลากรทุกท่านในสำนักงาน ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์