ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สพฐ.

โพสต์24 มี.ค. 2561 08:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2561 08:02 ]
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการจัดสรรครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากการรื้อถอนอาคารที่เก็บพัสดุทำให้ไม่มีที่เก็บ เสื่อมสภาพเสียหายเปล่าประโยชน์ให้ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง และ ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สพฐ.

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สพฐ.

ลิงค์สำหรับการแชร์