ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญ ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์26 พ.ค. 2563 22:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 03:24 ]
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่งกำชับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมถึงวิธีการป้องกันตนเอง ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ดำเนินรายการโดย ผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. และ ร่วมรับฟังข้อราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับชมและรับฟังฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญ ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference