ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์10 มิ.ย. 2563 09:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2563 09:17 ]
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศน.พร้อมคณะ ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่งกำชับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงวิธีการป้องกันตนเอง ติดตามผลเกี่ยวกับการทดลองสอนทางไกล DLTV และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเน้นหลัก สพฐ. คือ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นสำคัญ ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ดำเนินรายการโดย ผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. ร่วมชี้แจงข้อราชการ ในการนี้ ขอขอบคุณ ตัวแทนศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กรมอนามัย ได้นำชุดอุปกรณ์ป้องกัน และทำความสะอาดบุคคล DOH Hygiene Package มอบให้สพป.นครพนม เขต 1 ป้องกันตนเองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

รับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

ลิงค์สำหรับการแชร์