ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”

โพสต์24 มิ.ย. 2563 10:38โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 10:38 ]
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ติดตามผลเกี่ยวกับการทดลองสอนทางไกล DLTV และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเน้นหลัก สพฐ. คือ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นสำคัญ เน้นคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรสูงสุด กำชับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงวิธีการป้องกันตนเอง ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.และผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. ร่วมชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชม-รับฟัง รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

ลิงค์สำหรับการแชร์