ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อเมืองนครพนม) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 10:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 10:14 ]
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายทนงชัย บัวทอง และ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อเมืองนครพนม) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 กับมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชา ทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เปิดการประชุมโดย นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครพนม ต.หนองญาติ

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองนครพนม ศปก. อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์