ร่วมประชุมสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศ ระยะที่ 2

โพสต์5 ก.พ. 2563 06:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 06:06 ]
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะวิทยากรพี่เลี้ยง ร่วมประชุมสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศ ระยะที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 13 คน โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศ ระยะที่ 2 หน่วยพัฒนาที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ร้านนวลอนงค์ ก่อนจบหลักสูตรการพัฒนาระยะที่ 2

สะท้อนผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศ

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ลิงค์สำหรับการแชร์