ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

โพสต์26 ส.ค. 2560 05:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 01:10 ]
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.เพิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อม นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ "ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร" โดยมี รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร. สุขสมัย สมพงษ์ หนึ่งในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครทำหน้าที่เป็นประธานนำคณะทำงานชุดที่ 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ "ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร" ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
ขอบคุณภาพ : สนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.สกลนคร

ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

Comments