ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

โพสต์12 ธ.ค. 2562 08:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 08:33 ]
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่กลุ่มแผน/ผอ.หน่วยฯ/ผอ.ศูนย์ฯ /ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย : คณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล โดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

ลิงค์สำหรับการแชร์