ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังความเห็นผู้ปกครองและชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562

โพสต์24 ม.ค. 2562 01:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 01:39 ]
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1, นางรุ่งนภา สุภา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ, และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังความเห็นผู้ปกครองและชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดงหมู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม 

ร่วมประชุมเลิกสถานศึกษา ร.ร.บ้านดงหมู

ลิงค์สำหรับการแชร์