ร่วมประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โพสต์9 ธ.ค. 2564 11:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2565 21:14 ]
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเขตพื้นที่จะดำเนินการจัดจ้างแบบต่อเนื่องในสองเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2564  และโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดจ้างเองตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565  (10 เดือน) ซึ่งมีพี่พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะเป็นผู้ดำเนินการทำเรื่องจัดจ้างให้กับพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการ : December9,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์