ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และโรงเรียนสุขภาวะ

โพสต์26 มิ.ย. 2562 08:21โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 18:16 ]
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2562 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และโรงเรียนสุขภาวะ ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์พัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามเพศวิถีศึกษาทักษะชีวิต และสุขภาวะใน ร.ร. : June 22,2019

พัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามเพศวิถีศึกษาทักษะชีวิต และสุขภาวะใน ร.ร. : June 23,2019

พัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามเพศวิถีศึกษาทักษะชีวิต และสุขภาวะใน ร.ร. : June 24,2019

ลิงค์สำหรับการแชร์