พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ต.ค. 2559 16:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:20 ]
วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ โดยมีนายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานงานมหกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าร่วมงานในพิธีเปิด และประเมิน
คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 3  คน ได้แก่ ผู้อำนวยการยอดเยี่ยมด้านบริหาร : นายศักดา  กมลคุรุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก ผู้อำนวยการยอดเยี่ยมด้านวิชาการ : นางอัจชราวดี กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม ผู้อำนวยการยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม : นางสาวภัทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม เพื่อส่งเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559